FRIEDRICH ATEX-trilmotoren FE-types

De motoren van de FE-types met verhoogde veiligheid „Ex e“ zijn geschikt voor gebruik in gebieden met een potentieel gevaar door stof (zones 21 en 22) of gas (zone 1) conform de richtlijn RL 94/9/EC en 2014/34/EU.
De trilmotoren hebben een afname volgens apparatengroep II 2.
EG-typeonderzoek: KEMA 03 ATEX 2233X, IECEx KEM10.0076X
Temperatuurklasse: T3 of T4

Algemene specificaties
Abbildung eines FRIEDRICH ATEX-trilmotoren FE-types

Algemene specificaties

Stroomvoorziening:
Spanningen van 115 V tot 690 V in 50 Hz verkrijgbaar

Veiligheidsklasse:
IP 66

Warmteklasse:
F (155 °C) conform DIN EN 60034-1

Tropenisolatie:
Standaard

Thermische overbelastingsbeveiliging:
Standaard PTC-weerstand PTC 120 °C

Elektrische aansluiting:
Gebruik voor explosieveilige elektrische motoren uitsluitend rubberslangleidingen voor zware mechanische belasting conform VDE0282 deel 4, zoals bijvoorbeeld de types H07RN-F of A07RN-F of een hoogwaardigere kabel. Er worden 7-aderige kabels voor de zones 21 en 22 gebruikt omdat de PTC-weerstand eveneens met deze kabel aangesloten kan worden. Specifiek: 3x fase, 1x aarding, 2x PTC-weerstand, 1x niet bezet. Bij een aantal motoren kan ook een 4-aderige kabel voor de stroomvoerende leidingen en een kabel voor de PTC-weerstand, die door een tweede kabelschroefverbinding geleid wordt, gebruikt worden. Richt u hiervoor tot de firma FRIEDRICH Schwingtechnik.
Aan de aansluitkast van de motor zijn een ATEX–afsluitstop en een ATEX– kabelschroefverbinding gemonteerd. Gebruik uitsluitend deze gecertificeerde componenten voor de montage van de kabel. De O-ring voor de afdichting moet voorhanden en onbeschadigd zijn.

Toegelaten omgevingstemperatuur:
-20 tot +40 °C

Werking:
Continue werking (S1) en discontinue werking bij 100 % middelpuntvliedende kracht.

Kappen:
Kappen van dieptrekplaat of roestvrij staal garanderen door hun speciale vorm en siliconenafdichting een perfecte bescherming tegen het binnendringen van stof en water.

Lagers:
De ingebouwde speciale cilindrische rollagers met verhoogd draagvermogen en verhoogde lagerspeling worden in de fabriek met speciaal voor de gehele levensduur gesmeerd.

Montage:
Zonder beperking in elke positie monteerbaar.

Verflaag:
Standaard in RAL 6011. Andere kleuren op verzoek verkrijgbaar.

Typesleutel:
De typesleutel is als volgt te lezen:
Eerste cijferblok = arbeidsmoment in kgcm
(arbeidsmoment = 2 x statisch moment)
Er volgen een koppelteken en daarna het polental.
Dat betekent: 4 = 1460 min-1 6 = 980 min-1 (bij 50 Hz netfrequentie).
Achter het tweede koppelteken wordt de bouwgrootte aangegeven.